Odobreno oko 460 tisuća KM za dodatni nadzor državne granice

Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj (telefonskoj) sjednici donijelo je pojedinačne odluke o odobravanju oko 460 tisuća konvertibilnih maraka iz tekuće budžetske rezerve Graničnoj policiji BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) za izmirenje putnih, te troškova smještaja i ishrane policajaca dodatno uključenih u pojačani nadzor državne granice radi suzbijanja ilegalnih migracija. Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo financija i trezora BiH provest će ove tri odluke.

BiH i SAD jačaju suradnju u borbi protiv korupcije

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Sjedinjenih Američkih Država putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Bosne i Hercegovine putem Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine za razvojni cilj borba protiv korupcije. Riječ je o grantu vrijednom osam milijuna američkih dolara, koji će USAID usmjeriti za unaprjeđivanje kapaciteta Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine radi provođenja transparentnijih procedura javnih nabavki. Sredstva će biti usmjerena i na jačanje ključnih procesa za sprječavanje korupcije u institucijama te na povećanje nadzora i provođenje antikorupcijskih aktivnosti u BiH. Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

Večernji list BiH