Onima s najmanjom mirovinom plaćat će se dio računa za struju

Federalna Vlada je do 31. prosinca 2018. godine produljila rok za primjenu odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom se subvencioniraju troškovi za električnu energiju za određene kategorije kućanstava.

Subvencioniranje potrošnje

Kako se navodi u odluci Vlade, odlučeno je da će se subvencije iskazivati na računima za utrošenu električnu energiju, počevši od računa koji će se izdavati od 1. kolovoza 2011. godine i primjenjuje se do 31. prosinca 2012. godine, ili do roka koji Vlada Federacije Bosne i Hercegovine naknadno odredi, što Vlada FBiH periodično i čini. S tim u vezi predlaže se donošenje odluke o izmjeni odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti u cilju produljenje roka primjene, do 31. prosinca 2018. godine.

Za korisnike subvencija na računu će biti posebno iskazan iznos subvencije, koji maksimalno može iznositi 5,50 KM po računu za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno 7 KM za JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, a u ovisnosti o utrošenoj električnoj energiji u obračunskom razdoblju. Naime, prema toj odluci, kupce električne energije iz kategorije kućanstava kod JU Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, koji ostvaruju pravo na najniži iznos mirovine koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO u Federaciji BiH te pravo na stalnu novčanu pomoć korisnicima koji imaju izdane odluke od mjerodavnih službi/centara za socijalni rad u Federaciji BiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju.

Ovom odlukom subvencionira se potrošnja ispod prosječne, što je ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Prema toj odluci, popis korisnika najniže mirovine Federalni zavod MIO dužan je dostavljati JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, a presliku popisa Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, za svaki mjesec posebno, najkasnije do sedmog dana u tekućem mjesecu, a za subvencije koje će se iskazivati na računima za utrošenu električnu energiju za sljedeći mjesec.

Dostavljanje popisa

Popis korisnika stalne novčane pomoći koji imaju izdane odluke od nadležnih službi/centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine resorna županijska ministarstva dužna su dostavljati Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za svaki mjesec posebno, a najkasnije do sedmog dana u tekućem mjesecu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike popise će dostavljati JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, najkasnije do desetog dana u tekućem mjesecu, a za subvencije koje će se iskazivati na računima za utrošenu električnu energiju za sljedeći mjesec. Početni popis korisnika subvencije treba se dostaviti Javnom poduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Javnom poduzeću Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar najdalje sedam dana prije početka primjene ove odluke, i to u elektroničkoj formi. Sljedeći popisi korisnika subvencije sadržavat će samo izmjene i dopune početnog popisa korisnika subvencije.

www.vecernji.ba