BiH od EU dobiva više od 300 milijuna eura pomoći

Europska komisija danas je usvojila revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2014-2020.

Strateški dokument ažuriran je kako bi se u obzir uzela najrelevantniji događaji u okviru procesa EU integracija i dosadašnji rezultati postignuti u različitim oblastima intervencija.

Kao rezultat revizije, Indikativni strateški dokument za BiH produžen je do 2020. godine, jer je trenutni dokument pokrivao razdoblje do 2017. godine.

Nadalje, s obzirom na napredak koji je postignut od 2014. godine u razvoju strategija za cijelu zemlju u ključnim prioritetnim sektorima, revidirani Indikativni strateški dokument uključuje nove sektore za podršku BiH kroz IPA-u II, kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, okoliš i energetika, s povećanom ukupnom financijskom raspodjelom.

- Ukupni indikativni iznos raspodijeljenih sredstava za razdoblje 2018- 2020. iznosi 314,9 milijuna eura – navodi se u dokumentu.

Za razdoblje 2018-2020. godine Bosna i Hercegovina će nastaviti koristiti pomoć iz IPA-e II za provedbu reformi javne uprave, uključujući i upravljanje javnim financijama.

U dokumentu se ističe da će podrška vladavini prava dodatno unaprijediti pristup pravdi za sve građane kao i koordinaciju i kapacitete za upravljanje granicama, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pomoć u okviru IPA-e II, kako je navedeno, podržat će daljnje reforme kako bi se osigurala zaštita temeljnih prava, posebno najranjivijih grupa, uključujući Rome, izbjeglice i interno raseljene osobe.

Pored toga, IPA će nastaviti s podrškom reformama u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne skrbi, sa fokusom na reforme institucija za rad i zapošljavanje.

Također se ističe da će podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju doprinijeti povećanju konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i boljem životnom standardu poljoprivrednika i stanovništva u ruralnim zajednicama.

Slično tome, uključivanje sektora okoliša i energetike za pomoć u okviru IPA-e II je ključno za podršku usvajanju zakona usklađenih s EU i ulaganja u infrastrukturu, posebno u upravljanju vodama i otpadom, civilnoj zaštiti i upravljanju rizicima od poplava, te klimatskim politikama, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Na kraju je naglašeno i to da je podrška u energetskom sektoru uvjetovana usvajanjem sveobuhvatne strategije za cijelu zemlju, priopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Večernji list BiH