ZZO HNŽ izdvaja više sredstava za ortopedska i druga pomagala

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K održalo sedmu redovitu sjednicu Vijeća. Sjednica je održana 24.07.2018. godine u sjedištu Zavoda u Mostaru, a tijekom održavanja iste članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, liječenju izvan Županije, potrošnji lijekova s Liste lijekova, potrošnji ortopedskih pomagala, provedenim postupcima javnih nabava i financijskom poslovanju Zavoda. Sva usvojena izvješća odnose se na razdoblje 01.01.do 30.06.2018. godine.

Pored usvojenih izvješća Upravno vijeće razmatralo je i usvojilo Odluku o visini sudjelovanja ZZO HNŽ/K u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluku o refundiranju nabavke ortopedskih i drugih pomagala kao i Pravilnik o sufinanciranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava.

Prije rasprave o predloženim točkama dnevnog reda predsjednik Upravnog Vijeća, Ismet Hajdar, u svoje ime i u ime Upravnog vijeća direktoru Zavoda, Radi Bošnjaku, čestitao je na prestižnoj nagradi najmenadžer i najkompanija u 2018. godini. Direktor Bošnjak zahvalio se na čestitkama i kazao: „Ovo priznanje i sva druga priznanja pripadaju mojim suradnicima, svim radnicima Zavoda, Vama predsjedniče i članovima Upravnog vijeća, Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi i Vladi naše Županije koja nam stvara pozitivno okruženje i povoljne uvjete za rad prepoznajući našu profesionalnost, inovativnost i posvećenost. Koristim ovu prigodu zahvaliti predsjedniče Vama i članovima Vijeća, ministru zdravstva, rada i socijalne skrbi, dr.sc. Opsenici, predsjedniku Vlade, dr.sc. Hercegu i ministrima u Vladi, predsjedniku Skupštine  i zastupnicima na povjerenju i potpori u radu. Još jednom hvala vam na tomu. “

Nakon upućenih čestitki i riječi zahvale za iste Upravno vijeće nastavilo je svoj rad sukladno predloženom i usvojenom dnevnom redu.

Prvo izvješće koje je razmatrano bilo je Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine koje je pokazao kako su kontinuirane terenske kontrole, razgovori s obveznicima uplate doprinosa i izabranim liječnicima koje Zavod provodi rezultirali smanjenjem broja refundiranih doznaka za 9% i troškova po istima za 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izvješće o upućivanju osiguranika na liječenje izvan HNŽ/K za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine pokazuje kako je u prvom polugodištu tekuće godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine došlo do smanjenja broja uputnica za 10% i utroška sredstava za 2%. Najveći dio financijski sredstava utrošen je za dijagnostičke usluge visoke cijene koštanja i liječenja koja se zbog svoje kompleksnosti ne mogu pružiti u ugovornim ustanovama u HNŽ/K (leukemija, plamzafereza).

Izvješćem o potrošnji lijekova s liste lijekova evidentiran je blagi porast broja ispisanih recepata uz smanjenje broja propisanih pakiranja i utrošenih sredstava za 4,9%. I dalje, 85% ukupne potrošnje lijekova s liste lijekova otpada na kronične terapije.

Kada je riječ o troškovima Zavoda za ortopedska i druga pomagala, u proteklih šest mjeseci 2018. godine, broj osiguranika korisnika ortopedskih pomagala povećan je za 13,43%, a potrošnja ortopedskih pomagala u prvom polugodištu 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u financijskom smislu, povećana je za 5,25%. Povećanje potrošnje sredstava planiranih za ortopedska i druga pomagala uvjetovano je izmjenom Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala donesene u veljači/februaru 2017. godine. Ovom odlukom znatno su povećana prava osiguranika na korištenje pojedinih sanitetskih sprava. Također, evidentno je i stalno povećanje broja oboljelih od bolesti koje zahtijevaju korištenje ortopedskih pomagala i sanitetskih sprava.

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje 01.01.do 30.06.2018. godine pokazuje kako su, u proteklih pola godine, ostvareni prihodi od 67.320.858 KM što je 51,43% od iznosa predviđenog Financijskim planom za 2018. godinu, a izvršeni rashodi manji su od planiranih budući da je realizacija planiranih projekata planirana za drugu polovicu 2018. godine.

Pored usvojenih izvješća Upravno vijeće Zavoda donijelo je i Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja.

„Da je Zavod kuća naših osiguranika i da su osiguranici na prvom mjestu govori i prijedlog odluke koju danas imate na dnevnom redu. Odluka o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja rezultat je zajedničkog rada osiguranika i stručne službe Zavoda, te potpore našeg ministarstva i Vlade HNŽ. Naime, niz sastanaka održanih s udrugama osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala, te analize Stručne službe vezane za financijske mogućnosti Zavoda rezultirale su prijedlogom izmjene Liste ortopedskih i drugih pomagala. Prijedlog izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala Stručna služba Zavoda uputila je  Ministarstvu zdravstva rada i socijalne skrbi, a istu je usvojila Vlada naše Županije. Pored uvrštavanja novih pomagala na Listu pomagala za pojedina pomagala izmijenjeni su rokovi trajanja pomagala i indikacije temeljem kojih osiguranici mogu ostvariti pravo na ortopedsko i drugo pomagalo. Predloženom Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranjaprijedlog Stručne službe Zavoda je da se za pojedina pomagala koja su već na Listi poveća sudjelovanje Zavoda u nabavci istih. U financijskom smislu to znači da će u 2018. godini Zavod izdvojiti cca. 400.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu. Ova sredstva osigurana su Financijskim planom Zavoda za 2018. godinu i obuhvaćaju sva ranije najavljena proširenja Liste koja su iskomunicirana na sastancima s Koalicijom organizacija osoba s invaliditetom koja broji trinaest organizacija iz HNŽ/K, Udrugom „Novi pogled“, „INSULA“ i „Pužnica“ “, kazala je rukovoditeljica Sektora za zdravstvo, Marija Buhač.