Prosinac 01, 2021

Vlada HNŽ okončala kupnju hotela Ero, koncesija za fotonaponsku elektranu u Stocu

Na današnjoj,  77. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, usvajanjem Odluke o davanju suglasnosti na tekst Ugovora o kupnji Hotela „Ero“ i davanju ovlasti predsjedniku Vlade za potpisivanjem Ugovora, okončala aktivnosti pri kupnji Hotela „Ero“ u Mostaru za smještaj županijskih tijela uprave. Također je, s ciljem osiguranja potrebnih sredstava, usvojila Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.  Članovi Vlade konstatirali su tijekom rasprave kako će donošenjem današnjih odluka biti ostvareni prioritetni ciljevi Vlade - učinkovitiji rad, smanjenje troškova smještaja tijela i organa uprave, te omogućavanje građanima da na jednom mjestu dobiju sve potrebne usluge.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, razmotrila Izvješće o utrošenim sredstvima po Sporazumu o sufinanciranju projekta održivog odgovora s ciljem smanjenja ovisnosti u BiH koji je zaključen s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP). Također, odobrena su sredstva u iznosu 72.000,00 KM u svrhu nabave lijeka metadona za potrebe Centra za preveniranje i izvanbolničko liječenje ovisnika u Mostaru.

Usvojena je i Odluka o provedbi preventivnih, protuepidemijskih i DDD mjera za što je osigurano 140.000,00 KM. U raspravi je istaknuto kako je lani - nakon devet godina - prvi put izvršeno sustavno deratiziranje koje je u cijelosti obavio Zavod za javno zdravstvo HNŽ. Budući da se takav način pokazao vrlo uspješnim i financijski prihvatljivim Zavod će i ove godine nastaviti taj posao. 

Također, usvojena je i Odluka o nabavi cjepiva protiv gripe i bjesnoće u iznosu 40.600.00 KM.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, razmotren je Program utroška novčanih sredstava u iznosu 1.200.000,00 KM za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji. Cilj Programa je podizanje proizvodnje na razinu samoodrživosti, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i razvitak poljoprivrede koja je od značaja za turizam i ekologiju.

Na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice usvojen je dio Programa utroška sredstava za 2018. godinu koji se odnosi na za skrb raseljenih osoba i povratnika u iznosu 100.000,00 KM i pomoć u održivom povratku u iznosu 60.000,00 KM. Vlada je usvojila i Odluku o plaćanju troškova održavanja šest kolektivnih centara u kojima je smješteno 79 obitelji odnosno 160 osoba. Također, usvojena je Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika u iznosu od 8,00 KM mjesečno po nositelju osiguranja, kao i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirivanje troškova ukopa raseljenih osoba i povratnika u iznosu od 700,00KM.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je donijela Odluku o dodijeli koncesije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane Stolac A, snage 149,04 kWp i Odluku o  produljenju Ugovora o koncesiji za eksploatiranje mineralne sirovine šljunka na lokaciji „Jasenica-Duge njive“ Grad Mostar.

Nastavljajući aktivnosti na opremanju policije u HNŽ, Vlada je donijela Odluku o nabavi policijskog naoružanja u iznosu 338.500,00 KM.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ usvojen je Plan utroška novčanih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u iznosu 32.354,68 KM. Sredstva će, uz ostalo, biti utrošena za nabavu vatrogasne opreme, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca, te održavanje opreme i vatrogasnih sredstava. Također, Vlada je razmotrila Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u iznosu 808.184,49 KM koji će, uz ostalo, biti utrošeni na opremanje struktura civilne zaštite, provedbu mjera zaštite i spašavanja i preventivne mjere.

Na današnjoj sjednici razmotreno je i usvojeno Izvješće o radu inspektorata Ministarstva gospodarstva za 2017. godinu. Tijekom rasprave, Vlada je konstatirala kako se, zbog manjka broja inspektora, suočava s ozbiljnim izazovima kontrole zakonitosti rada u različnim područjima. Stoga je usvojila Odluku kojom je zadužila ministarstva koja imaju inspekcijske službe da pokrenu postupak popunjavanja nedostajućeg inspekcijskog kadra.

Vlada je prihvatila Informaciju o postupku davanja odgovora na Upitnik Europske komisije-povjerenstva. Tijekom rasprave istaknuto je zadovoljstvo načinom na koji su, sukladno zadanim rokovima,  ispunjene zadaće stavljene pred HNŽ u tom postupku.

Posljednje objavljeno

Iz stoca