Objavljeni dobitnici studentskih stipendija za pripadnike hrvatskog naroda izvan RH

Donesena konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2017./2018.

Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 016-04/17-04/2226, URBROJ: 537-02-01/1-18-20 od 23. svibnja 2018. godine) i sukladno Odluci o povećanju broja stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 016-04/17-04/2226, URBROJ: 537-02-01/1-18-21 od 24. svibnja 2018. godine), donesena je konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2017./2018.

S dobitnicima stipendije iz ove Odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju o čemu će dobitnici stipendije biti uskoro obavješteni putem elektroničke pošte. Odluku objavljujemo u privitku.