Porez na nekretnine neće morati plaćati svi

Novim Zakonom o porezu na nekretnine u Sarajevskoj županiji poreza će biti oslobođen niz kategorija. Među njima je i poljoprivredno zemljište koje služi u poljoprivredne svrhe i koje je po prostornom planu utvrđeno kao poljoprivredno, novosagrađeni objekt kada se prodaje prvom kupcu, za koji je plaćen porez na dodanu vrijednost, nekretnine koje se unose u društvo prilikom osnivanja društva i kada se ulažu u kapital društva (dokapitalizacija), što ima za posljedicu povećanje aktive i imovine društva, promet nekretnina u podjeli nekretnina između članova društva u slučaju likvidacije društva, koja je nastupila nakon isteka najmanje pet godina od dana osnivanja društva. Porez se neće plaćati ni za promet nekretnine u slučaju statusnih promjena koje su regulirane Zakonom o gospodarskim društvima, promet nekretnina za poslovni pothvat koji ima za cilj pokretanje poslovnih djelatnosti i stimuliranje zapošljavanja nezaposlenih osoba, na prijedlog općinskog načelnika i po odluci općinskog vijeća. U kategoriji oslobođenih od poreza je i promet nekretnina s davatelja kredita na pravnu osobu - primatelja kredita po potpunom povratu kreditnih sredstava u slučaju kada je predmetna nekretnina služila kao jamstvo za vraćanje kredita. Porez se neće plaćati ni za nekretninu koju korisnik leasinga stječe od leasing- kompanije nakon isteka leasing-razdoblja te na promet nekretnina u postupcima komasacije, arondacije, privatizacije i eksproprijacije. Zadržano je i porezno oslobađanje novosagrađenih objekata za koji je već plaćen PDV. Nadalje, nekretnine koje se upisuju u kapital društva su također oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina. Povrh toga, dano je pravo dodatnog oslobođenja od plaćanja poreza općinama za gospodarski pothvat za koji procijene da doprinosi pokretanju proizvodnje i stimuliranju zapošljavanja, čime se može značajno utjecati na smanjenje nezaposlenosti u SŽ-u.

vecernji.ba