Osigurani milijuni eura kredita za nastavak gradnje autoceste kroz Federaciju

U ovoj godini trebali bi započeti radovi na većem broju poddionica koridora VC kroz Federaciju Bosne i Hercegovine. Razlozi zbog kojih su do sada izgrađena svega 102 kilometra autoceste kroz ovaj bh. entitet su financijski te su Autoceste Federacije BiH u proteklom razdoblju tražile načina da osiguraju sredstva za nastavak radova, piše Večernji list BiH.

Kako bi završili financiranje dijela dionice Sarajevo zapad - Tarčin i Bijača - Zvirovići, kao i dijela prve faze Svilaj - Odžak, JP Autoceste Federacije BiH tijekom prošle godine zadužile su se za 90 milijuna KM, stoji u planu poslovanja za 2018. godinu koji je razmatran nedavno na Vladi Federacije BiH.

Kredit EBRD-a

Od navedenog iznosa 38 milijuna KM podignuto je kod Razvojne banke Federacije BiH, dok se ostatak odnosi na kredite komercijalnih banki. Osim navedenog u prethodnom razdoblju, okončane su aktivnosti na osiguranju kreditnih sredstava kod EBRD-a, i to 80 milijuna eura, za financiranje izgradnje dionice Donja Gračanica (tunel Pečulj) - tunel Zenica (50 milijuna eura) i poddionice Buna - Počitelj (30 milijuna eura). Također, tu je kredit EBRD-a u iznosu od 76 milijuna eura za izgradnju dionice Svilaj - Odžak (druga faza izgradnje 40 milijuna eura) i poddionice Klopče - Donja Gračanica (ulaz u tunel Pečulj - 36 milijuna eura). Kako se navodi u spomenutom planu JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, nastavljene su i aktivnosti na osiguranju kreditnih sredstava kod međunarodnih financijskih institucija te je tako odobren kredit KFAED-a u visini od oko 36 milijuna eura za gradnju poddionice Nemila - Vrandukt, OFID-a u visini od 49 milijuna eura za izgradnju poddionice Vrandukt - Ponirak (tunel Zenica). Tu su i dva zaduženja kod EIB-a, jedan od 50 milijuna eura za izgradnju poddionice Ponirak - Vraca (tunel Zenica) te drugi od 100 milijuna eura za izgradnju poddionice Kvanj - Buna.

Sporazum o zajmu

- Za navedena kreditna zaduženja JP Autoceste je kao krajnji korisnik kreditnih sredstava dao suglasnost na predložene tekstove sporazuma o zajmu, za što je prethodnu suglasnost dalo i Federalno ministarstvo prometa i veza - ističe se u planu poslovanja za ovu godinu. Pokrenuta je i inicijativa za kreditno zaduženje kod EBRD-a u visini od 60 milijuna eura za izgradnju dionice Mostar jug - tunel Kvanj te u visini od 120 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje dionice Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan. Inicijativa je pokrenuta i za zaduženje kod EIB-a u visini od 150 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje dionice Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan. Iz JP Autoceste Federacije BiH podsjećaju kako su sva navedena kreditna zaduženja bila uvjetovana povećanjem trošarina na gorivo.

- Imajući u vidu da je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, ispunjeni su uvjeti za postizanje efektivnosti kreditnih sredstava - stoji u spomenutom planu te se navodi kako je postignuta efektivnost kreditnih sredstava kod EIB-a u visini od 100 milijuna eura za financiranje izgradnje dionice Počitelj - Zvirovići. - Izgradnja II. faze dionice Svilaj - Odžak počela je u drugom tromjesečju 2017., a predfinanciranje je vršeno iz vlastitih sredstava. U tijeku je procedura postizanja efektivnosti odobrenih grant sredstava za sufinanciranje izgradnje dionice Svilaj - Odžak u visini od 17,4 milijuna eura. Uz kreditna sredstva, planirani radovi na izgradnji brzih cesta te dijela autoceste trebali bi biti financirani sredstvima klirinškog duga Ruske Federacije te dobiti javnih poduzeća.

Večernji list