HNŽ: U jednom mjesecu zaposleno skoro 1.000 radnika, iz Stoca 50

U mjesecu ožujku u Hercegovačko-neretvanskoj županiji su se zaposlile 922 osobe. Najviše osoba se prema podacima Službe za zapošljavanje HNŽ-a zaposlilo u Mostaru čak 455, zatim u Čitluku 139, te u Čapljini 123.

U Stocu se zaposlilo 50 osoba, Prozor - Rami 42, Jablanici 41, Konjicu 62. U Neumu je zaposleno osam osoba, a u Ravnom dvije. Najbrojnija zanimanja u kojima su se osobe zaposlile su: radnik za jednostavne poslove 65, prodavač 64, ekonomski tehničar 51, kuhar 43, maturant gimnazije 43, automehaničar 37, turistički animator 35, konobar 26, strojarski tehničar 23, medicinska sestra 20, elektrotehničar 17, tehničar cestovnog prometa 15, frizer 13, poljoprivredni tehničar 13, frizer za žene 12, vozač teretnog vozila 12, bravar 11, računalni tehničar 11, elektromehaničar 10, ekonomist (62) 9, pravnik (72) 9, građevinski tehničar 8, pravnik (71) 8, šivač tekstila 7, tehničar za telekomunikacije 7, farmaceutski tehničar 7, prometni tehničar 7, ekonomist (71) 7, ekonomist (72) 7, geodetski tehničar 6, tehničar elektroničar za računala 6, glavni kuhar 6, tkač 5, kovinotokar 5, komercijalist 5, građevinski tehničar visokogradnje 5, itd…

''Najviše se zaposlilo u ugostiteljstvu, trgovini, prerađivačkoj industriji, posredovanju nekretnina, iznajmljivanju i poslovnim uslugama, ostalim javnim, društvenim, socijalnim i osobnim uslužnim djelatnostima, građevinarstvu, poljoprivredi, lovu i šumarstvu, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, prijevozu, skladištenju i vezama, javnoj upravi i obrani, itd...'', navedeno je u biltenu Službe za zapošljavanje HNŽ-a. Kad je u pitanju broj slobodnih radnih mjesta, prema podacima ove Službe, najviše ih je bilo u Stocu (30), Čitluku (28), Mostaru (22), te Čapljini (10).

Pad nezaposlenosti

Koncem ožujka 2018. godine na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ bilo je evidentirano 31.536 nezaposlenih osoba, što je u usporedbi sa prosječnom nezaposlenošću u 2017. godini manje za 2,4 %, a u odnosu na prošli mjesec manje za 1,9 %.

Gledano po općinama najveći broj registriranih nezaposlenih osoba nalazi se u općini Mostar (15.298 ili 48,5 %), zatim Konjic (3.948 ili 12,5 %), slijedi Čapljina (3.168 ili 10,0 %), Čitluk (2.626 ili 8,3 %), Jablanica (2.148 ili 6,8 %), Stolac (1.980 ili 6,3 %), Prozor-Rama (1.930 ili 6,1 %), Neum (398 ili 1,3 %) i općina Ravno sa 40 nezaposlenih osoba na evidenciji. U kvalifikacijskoj strukturi nezaposlenih osoba najveći broj čine osobe u trećem stupnju obrazovanja 10.537, što predstavlja udio od 33,4 %, zatim slijedi četvrti stupanj sa 9.947 osoba ili 31,5 %, prvi stupanj 6.440 ili 20,4 %, stupanj 71 sa 1.566 ili 5,0 %, stupanj 72 sa 1.078 osoba ili 3,4 %, stupanj 62 sa 945 osoba ili 3,0 %, stupanj 61 sa 520 ili 1,6 %, drugi stupanj 413 ili 1,3 % i peti stupanj 90 ili 0,3 %. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje koncem ožujka 2018.godine bilo je 17.020 žena, što čini 54,0 %.

S evidencije izbrisano 1172 osoba

U ukupnom broju na posao čeka do 1 godine dana 7.239 osoba ili 23,0 %, a preko 9 godina čeka njih 8.776 ili 27,8 %. Na evidenciji nezaposlenih osobe do 30 godina starosti čine 28,1 % (8.852 osobe), a svaka četvrta osoba na evidenciji je stara preko 50 godina (9.087 ili 28,8 %). Nezaposlenih osoba koje traže prvo zaposlenje je bilo 11.313, što od ukupnog broja predstavlja 35,9 %. Broj žena koje prvi put traže zaposlenje iznosi 6.359 ili 20,2 % od ukupnog broja nezaposlenih osoba.

U ovom mjesecu evidentirano je 548 novoprijavljenih osoba. Istodobno su zbog zaposlenja brisane 922 osobe, 12 osoba brisano je po osnovu registriranja obrta ili ostvarenja prihoda po bilo kojem osnovu u visini određenoj u članku 3. stavak 2. Zakona, a po raznim ostalim osnovama (promjena stupnja stručnog obrazovanja, neredovito javljanje, stjecanje uvjeta za mirovinu, preseljenje, uključenja u redovno školovanje, smrt, ostvarivanje prihoda iznad četvrtine prosječne mjesečne plaće u FBiH iz prethodne godine, itd) brisano je sa evidencije još 238 osoba. Kad se zbroje ove broje dođe se do podatka da je s evidencije izbrisano 1172. Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba njih 397 su se javili na evidenciju zbog prestanka radnog odnosa.

bljesak.info