Osnivanje tvrtke na jednom mjestu u nekoliko dana

Izmjenom zakonskih propisa kojima bi bilo olakšano otvaranje tržišta Federacije BiH, vlasti u Federaciji trebaju u idućem razdoblju intenzivirati svoje aktivnosti na osnivanju “one-stop shopova” za registraciju tvrtki u što kraćem razdoblju na jednom mjestu, piše Večernji list BiH.

Poboljšanje uvjeta

To je jedan od zaključaka koje su nakon zajedničkog sastanka u Sarajevu pod predsjedanjem federalnog ministra trgovine Zlatka Vujanovića podržali predstavnici Vijeća za strane investitore.

Vlada je još prije nešto više od godinu dana napravila prvi korak prema ispunjenju plana za dovođenje stranih investitora tako što je izmijenila i dopunila Zakon o gospodarskim društvima i Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH kako bi se omogućilo stranim pravnim osobama osnivanje podružnica na području Federacije.

Međutim, kako ističu strani investitori, u praksi je navedeno neizvedivo uslijed nepostojanja odgovarajuće tehničke strukture (npr. softverske potpore sustava, obrazaca za prijavu za registraciju...). Vijeće stranih investitora traži od vlasti u Federaciji BiH uvođenje potrebnog softverskog sustava koji bi omogućio registraciju podružnica stranih pravnih osoba te usvajanje obrasca za podnošenje prijave za registraciju. Od vlasti u Republici Srpskoj tražili su da se brišu uvjeti po kojima osoba ovlaštena za zastupanje poslovnice inozemne tvrtke mora imati potvrdu o odobrenom boravku u BiH. Još prije četiri godine “platformaška” Vlada u Federaciji BiH odlučila je kako je razdoblje od 30 dana krajnji rok po kojem će svaki strani investitor moći registrirati tvrtku na prostoru Federacije BiH. Ako bilo koji pravni subjekt ili institut vlasti stranom ulagaču ne da svoje mišljenje o ponuđenoj registraciji tvrtke, prema novom, dopunjenom Zakonu o stranim ulaganjima, tvrtka se po automatizmu smatra registriranom. Tako i Vlada i oba doma Parlamenta Federacije BiH nastoje poboljšati investicijsku klimu u ovom dijelu BiH te maksimalno skratiti proceduru pri ostvarenju inozemnih ulaganja.

Spomenutim zakonom ukidaju se “segregacijske odredbe”, tako da strani ulagač može osnovati gospodarsko društvo u Federaciji BiH pod istim uvjetima koji vrijede za domaće ulagače sukladno Zakonu o gospodarskim društvima.

Prednosti

- U smislu ovog zakona “osnivačko pravo stranih osoba” uključuje pravo osnivanja i upravljanja gospodarskim društvima pod uvjetima koji vrijede za domaće ulagače.

Spomenimo kako su strani i domaći investitori od državnih, entitetskih, županijskih, gradskih i općinskih vlasti u BiH više puta tražili uspostavu takvog online registra parafiskalnih nameta, kao što ga imaju Hrvatska i Srbija. Spomenuti online registar parafiskalnih nameta trebao bi, između ostaloga, sadržavati sve podatke o zakonima, podzakonskim aktima, odlukama, uredbama i propisima koji reguliraju utvrđivanje i naplaćivanje parafiskalnih nameta.

Tu bi trebali biti navedeni podaci o obveznicima plaćanja, osnovicama i stopama za obračun te oni koji se tiču ubiranja prihoda od nameta (naknada, pristojbi, članarina), kao i informacija na koji način se obavlja raspodjela prihoda, a u kojem bi bio pregled obveza i nameta koji su na teret gospodarstva. Iz tih navedenih informacija na kraju bi se znalo koliko ima parafiskalnih nameta, kao i njihova konačna cijena za svaku općinu, grad, županiju i entitet. Registar bi, prema prijedlogu, trebale stalno ažurirati preko internetskih stranica odgovarajuće državne službe, ali postoji mogućnosti da parafiskalne namete prijavljuju investitori, na koje se oni najviše i odnose.

Večernji list