Za poticaje u gospodarstvu Vlada HNŽ izdvaja milijun KM

Na današnjoj, 78. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije raspravljala je o zahtjevu Vlade F BiH kojim se traži donošenje skupštinske odluke o preuzimanju osnivačkih prava i obveza nad Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar kako bi se definirala međusobna prava, obveze i odgovornosti osnivača.

Tijekom rasprave istaknuto je kako je, prije donošenja takve odluke, nužno utvrditi obveze koje prema SKB Mostar imaju ostale županije suosnivači. Stoga su članovi Vlade istaknuli kako će se o toj odluci, koju će uputiti u daljnju skupštinsku proceduru, očitovati nakon što se o njoj izjasne skupštine Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Izvješće o realiziranju strateških ciljeva u 2017. godini koji su definirani Strategijom za provedbu reforme iz područja zdravstva u HNŽ za razdoblje 2017.-2020. Na poseban način, istaknuto je realiziranje strateških ciljeva koji se odnose na uspostavu modela u primarnoj zaštiti kojim će biti osigurana dostupna, kontinuirana i kvalitetna zdravstvena zaštita, te razvitak i unaprjeđenje integriranog zdravstvenog informacijskog sustava. U Izvješću su navedeni planovi za 2018. godinu koji se odnose na izradu i implementiranje županijskog programa eSkrininga raka dojke za što je osigurano dodatnih 200.000 KM.

Vlada je usvojila Program pomoći upošljavanja i samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ za razdoblje 2018.-2019. u iznosu od 500.000 KM. Cilj Programa je snažnija potpora integriranja branitelja na tržište rada kroz povećanje njihove uposlenosti, kako bi se, uz ostale mjere aktivne politike zapošljavanja, utjecalo na stvaranje uvjeta za njihovo što uspješnije resocijaliziranje i potpuno uključenje u društvenu zajednicu. Program obuhvaća mjere poticanja samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji kroz potporu obavljanju obrtničke djelatnosti, potporu razvitku i održivosti obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i braniteljima-poljoprivrednicima, te poticaje osnutku, radu i razvitku braniteljskih zadruga.

Također, Vlada je odobrila 18.000 KM za saniranje prostorija i 35.000 KM za potporu stambenom zbrinjavanju Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HR HB.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva usvojen je Godišnji plan Ministarstva za poticaje u gospodarstvu u iznosu od 1.000.000 KM. Godišnjim planom potiče se razvitak poslovne infrastrukture, brzorastući subjekti malog gospodarstva, tehnološki razvitak i potpora obrtima, starim i tradicionalnim djelatnostima.

Usvojena je i Informacija Ministarstva o realiziranju ugovora o koncesijama u kojoj je naglašeno kako je do konca 2017. godine zaključeno dvanaest koncesijskih ugovora za eksploatiranje mineralnih sirovina, te kako je od koncesijskih naknada ostvaren značajniji prihod u odnosu na ranije godine.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Vlada je usvojila odluke o načinu utroška 270.000 KM namijenih za šport i uspješne športaše, te 250.000 KM za kulturu.

Nastavljajući aktivnosti na poboljšanju procesa obrazovanja u HNŽ, Vlada je, na tragu zaključaka tematske sjednice Skupštine HNŽ o obrazovanju, zatražila od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa da do konca godine izradi analizu stanja u obrazovanju koja će biti temelj za izradu Strategije razvitka obrazovanja u Županiji.

Vlada je usvojila Plan korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje u iznosu od 808.184,49 KM. Naglašeno je kako će sredstava biti upotrijebljena za preventivne i žurne mjere, saniranje posljedica, opremanje struktura civilne zaštite, obuku i vježbe, te provedbu mjera zaštite i spašavanja, priopćeno je.

Posljednje objavljeno

Iz stoca