U Federaciji BiH povrat poreza na dohodak ostvarile 14.994 osobe

Prvim danom travnja završila je mogućnost podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak u Federaciji BiH, piše Večernji list BiH. Podaci o tome koliko je stanovnika u ovoj godini podnijelo zahtjev za povrat poreza bit će poznati u idućim danima, međutim, očekuje se kako će to biti na razini dosadašnjih godina.

Odbijanje prava

Prema informacijama Porezne uprave Federacije BiH, nadležni županijski porezni uredi, odnosno nadležne porezne ispostave donijeli su prošle godine 14.994 odluke o pravu na povrat poreza i 629 odluka o odbijanju prava na povrat poreza. - Ukupan iznos odobrenoga povrata poreza po osnovi zahtjeva za povrat poreza na dohodak u 2017. godini je 2,963.703 KM - navode iz Porezne uprave FBiH. Na pitanje po kojoj osnovi stanovništvo ovoga bh. entiteta najčešće ostvaruje pravo na povrat poreza na dohodak, iz Porezne uprave Federacije BiH navode kredite. - Najveći broj zahtjeva za povrat poreza odnosi se na povrat poreza po osnovi plaćenih kamata za stambeni kredit - zaključili su iz Porezne uprave FBiH. Pojedinačni iznos povrata poreza ovisi o primanjima onoga tko podnosi prijavu. Može biti riječi i o više stotina maraka.

Tko podnosi prijavu

Inače, godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi fizička osoba - rezident FBiH (za dohodak ostvaren u Federaciji i izvan nje) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije) ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom razdoblju; dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca; dohodak izravno iz inozemstva. Obvezno je podnošenje prijave i za one koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima, trgovačke, ugostiteljske, prometne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. te druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, kao i za one koji ostvaruju dohodak po osnovi nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku. Uz stambene kredite, stanovništvo u BiH povrat poreza najčešće traži na osnovi troškova zdravstvenih usluga. Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga osoba je dužna u Poreznu upravu dostaviti originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove obitelji, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, presliku recepta za lijekove registrirane na području FBiH, račune ljekarni kao dokaz da je lijek plaćen, dokaz o stupnju invalidnosti prilikom nabave ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik uzdržava) te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija.

Večernji list