Za poticaje Vlade HNŽ u poljoprivredi moraju se ažurirati podaci

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ obavješćuje sve poljoprivredne proizvođače na području Hercegovačko-neretvanske županije koji namjeravaju aplicirati za županijske novčane potpore u 2018. godini da su dužni izvršiti ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gospodarstava i Registru klijenata najkasnije do 31.3.2018. godine. Narečeno je propisano federalnim Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata („Službene novine F BiH“, broj: 42/08).

Sve eventualno nastale promjene poput: promjene broja bankovnog računa i banke, promjene nositelja poljoprivrednog gospodarstva, broja članova OPG-a, osnovnih podataka (adrese, kontakt telefona, organizacijskog oblika i dr.), raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, površine koja se planira koristiti i planirane kulture, brojnog stanja stoke, košnica i sl., trebaju biti prijavljene i upisane u RPG/RK najkasnije do 31.3.2018.

Također, naglašavamo kako se podaci u svezi sa zemljištem, prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi korištenja (Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima), kao i podaci u svezi sa stočnim fondom prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi stoke (Detaljni prikaz stočnog fonda) moraju slagati s planiranom poljoprivrednom kulturom, odnosno planiranim brojčanim stanjem stočnog fonda na poljoprivrednom gospodarstvu na terenu.

 

Poljoprivredni proizvođači, već upisani u RPG/RK, koji nakon narečenog nadnevka izvrše neku od promjena, neće moći ostvariti županijsku novčanu potporu u 2018. godini.

vlada-hnž

Pročitajte još