Lipanj 23, 2024

ŽUVELA-HB d.o.o. mora zatvoriti firmu dok ne pribavi dozvole

Gotovo mjesec dana nakon što je temeljem upita i poziva portala Hercegovina.info Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila inspekcijski uvid na Radimlji federalni vodni inspektor je donio odluku.

Žuvela će zatvoriti vrata dok svoj rad ne uvedu u zakonske okvire i pribave nužne dozvole, a platiti će i visoku kaznu, što bi trebao biti kraj zagađivanja korita rijeka i livada smrdljivim ribljim otpadom.
Nakon našeg upita federalni vodni inspektor je 27.6.2022. godine izvršila nadzor postupajućega federalnog vodnog inspektora kod subjekta nadzora „ŽUVELA-HB“ d.o.o

"S obzirom da nadzoru nije nazočio predstavnik subjekta nadzora – odgovorne osobe u pravnoj osobi(opa. bio je otac koji je vlasnik, ali ne i sin koji je direktor), a u skladu s članom 67. Stav (3) Zakona o inspekcijama Federacije BiH, zapisnik o inspekcijskom nadzoru je pismenim putem dostavljen odgovornom licu na izjašnjenje.

"Po pribavljanju izjašnjenja na zapisnik od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, postupajući inspektor je nastavio postupak inspekcijskog nadzora u skladu sa svojim ovlaštenjima i nadležnostima, te je dana 13.7.2022. godine, shodno članu 190.1. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98 i 48/98), rješenjem zabranio upotrebu objekata za
preradu i konzerviranje ribe iz kojih se vrši ispuštanje tehnoloških otpadnih voda do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Rok za izvršenje naložene mjere je odmah po prijemu izdatog rješenja. Osim toga, u skladu s članom 204. Stav (1) i 204. Stav (2) Zakona o vodama, subjektu nadzora – pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi – izdati su prekršajni nalozi u iznosu od 5.500”, kazali
su našem portalu iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Obavijest o izvršenom inspekcijskom nadzoru upućena i je Općini Stolac.