Travanj 16, 2024

Županijama, gradovima i općinama financijska pomoć od 239 milijuna KM

Vlada Federacije BiH donijela je danas tri odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija na ime financijske pomoći županijama, gradovima i općinama u FBiH, u ukupnom iznosu od 239.000.000 KM.

Prvom odlukom su utvrđeni kriteriji raspodjele proračunskih sredstava za 2022. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima - KANTONI" u iznosu od 200.000.000 KM, na ime dodjele financijske pomoći proračunima županija za provođenje strukturalnih reformi financiranje i sufinanciranje infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH, u omjeru 50 posto naprema 50.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Druge dvije odluke, u ukupnom iznosu od 39 milijuna KM, odnose se na općine i gradove.

Jednom od njih je iznos od 29 milijuna KM namijenjen općinama i gradovima s pozicije kapitalnih transfera.

Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samouprave.

Riječ je o projekatima, zahtjevima i inicijativama koje se odnose na oblasti putne infrastrukture (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.), te komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.).

Također se odnose na objekte obrazovnog sportskog i kulturnog karaktera (predškolski i školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.), na ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.), kao i na financiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Vlada FBiH će stupanjem na snagu ove odluke objaviti javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava, u kojem će biti utvrđeni i kriteriji, a koji će biti objavljen na web stranici Vlade FBiH i u dnevnim novinama.

Vlada će utvrditi konačne iznose sredstava koji će se doznačiti pojedinim općinama i gradovima, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Druga odlukom, vrijednom 10.000.000 KM, utvrđeni su kriteriji, način i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONİ I OPĆINE” općinama i gradovima.

Ova sredstva će biti dodijeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19. Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Stolac.co - Video galerija