Srpanj 13, 2024

Što će visoki predstanik odlučiti po pitanju državne imovine?

Državna imovina je usko povezana s teritorijalnim integritetom i suverenitetom države i parcijalna rješenja su neprihvatljiva, jasan je stav dijela akademske zajednice u BiH.

Pitanje državne imovine mora se rješavati na državnoj razini, kazao je i visoki predstavnik u našoj zemlji, ali i nagovijestio kako će se raditi na rješavanju ovog pitanja.

Kako, i dalje je nepoznanica. Postoje tek nagađanja u javnosti kako može doći do nametanja odluke o državnoj imovini, inače jednog od uvjeta 5 plus 2, bez čijeg ispunjenja nema zatvaranja Ureda OHR-a.

BiH je vlasnik koji nikada nije ušao u posjed vlastite imovine - rečenica je kojom godinama stručnjaci objašnjavaju problem raspodjele državne imovine.

Pravo vlasništva i upravljanje državnom imovinom između entiteta i države godinama nerješivo. Nekadašnji visoki predstavnik Paddy Ashdown je 2005. godine donio Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH.

Zabrana raspolaganja državnom imovinom je određena kao privremena mjera još prije 17 godina. I toliko se godina i čeka da Parlament BiH dođe do rješenja, odnosno usvoji zakon o državnoj imovini.

Većina političara iz republike Srpske stava su da država BiH ne treba odlučivati, kako kažu, o imovini entiteta. Političari iz Federacije BiH, ali još važnije Ustavni sud bih, ali i Ured visokog predstavnika složni su da ovo pitanje mora biti riješeno upravo na državnom nivou.

"Političari se konačno moraju pokrenuti i raditi svoj posao u okviru državnih institucija. I ja vam obećavam da ćemo raditi na održivom, i sa zakonskog stanovišta prihvatljivom rješenju, ništa manje niti išta više od toga", rekao je Christian Schmidt, visoki predstavnik u BiH.

I koje rješenje onda može biti prihvatljivo, nejasno je. Iz Republike Srpske stižu poznati stavovi; taj entitet ima pravni subjektivitet i mora imati aktivno
učešće u podjeli imovine, ne prihvaćajući ideju da se sva imovina prvo knjiži na državu.

Zbog nedostatka izričitih odredbi u Ustavu BiH, entiteti su zadržali posjed nad većinom javne imovine koja se nalazi na njihovoj teritoriji.

Opširnije u video prilogu BHRT-a: