Svibanj 26, 2024

Četiri osobe s područja općine Stolac dobile potpore za hranidbu koza

Temeljem Odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore u animalnoj proizvodnji odnosno poticaja u hranidbi kozarstvu potporu je dobilo 18 subjekata. Iznos ostvarenih potpora se kreće od 330 do 150KM.

Kada su u pitanju stočari, na području Stoca, potporu su dobili: Toni Bošković, Jozo Matić, Mile Raič i Semir Tuka. 

Potpore su odobrene sukladno članku 11. Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji članka 6. Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2021. godinu.

Sukladno Programu i Naputku obračun novčane potpore za Potporu hranidbe u kozarstvu, vezano za raspoloživa sredstva izvršen je u iznosu od 6,00 KM po rasplodnoj kozi. Za ostvarivanje potpore klijent treba biti upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava odnosno Registar klijenata. Inspekcijski nadzor obavljaju poljoprivredni inspektori resornog Ministarstva.

Naglašavamo da poticaji nisu nikakva socijalna nego isključivo gospodarska kategorija kojom se pospješuje razvoj gospodarstva u cjelini. Za potvrdu ove konstatacije dovoljno je kazati da poljoprivredni proizvođači kupujući različit repromaterijal, troše značajne sume novca, pa im se kroz poticaj primjerice, vrati samo dio uloženog.