Svibanj 25, 2024

Čak 10 požara u HNŽ-u u 24 sata, gorilo na Maslinama

Iako je i Hercegovina u temperaturnim minusima, izostanak padalina znači i rast broja požara. Čak deset ih je zabilježeno na području HNŽ-a u zadnja 24 sata, a najviše ih je bilo na području Mostara. U Mostaru je čak sinoć godio šaht kojeg su vatrogasci gasili 40 minuta.

Stolac
Od 17:35 do 18:30 sati, gorila trava i raslinje na Maslinama (Risovača).

Mostar
Od 12:50 do 14:00 sati, gorila trava i raslinje u Bučićima.
Od 14:40 do 15:30 sati, gorila trava i raslinje na Gorancima (Poljice).
Od 15:40 do 16:25 sati, gorio automobil na auto otpadu na Bišća polju.
Od 21:30 do 22:10 sati, požar u šahtu u ulici Kralja Tomislava.

Čapljina
Od 11:25 do 11:50 sati, gorila trava i nisko raslinje u Tasovčićima.
Od 20:10 do 20:55 sati, gorila trava i nisko raslinje u Karaotoku .
Od 22:25 do 23:00 sati, gorila trava, nisko raslinje i biljni otpad u Gnjilištima.

Konjic
Od 17:10 do 17:45 sati, gorili podzemni kontejneri u ulici Stara Čaršija.

Jablanica
Od 18:45 do 19:20 sati, gorilo nisko raslinje na Gornjem Luškom polju.