Svibanj 26, 2024

Završetkom Budisavine demineri na području Stoca očistili još 56.219 m2 sumnjive površine

Završetkom zadatka “Budisavina” demineri FUCZ na području Stoca očistili još 56.219 m2 sumnjive površine. Ovaj lokalitet, za koji nisu postojali minski zapisnici ali su prikupljene informacije ukazivale na minsku opasnost, tokom rata bio je između linija konfrontacije.

Tijekom radova pronađena su dva komada NUS-a koja su uklonjena od strane timova za UES Federalne uprave civilne zaštite. Tehničkim izviđanjem na ovoj lokaciji stvoreni su uvjeti za sigurnije okruženje mještana sela Zaušje i okolnih sela čiji stanovnici se kreću ovim područjem na kome napasaju stoku i sjeku drva, a povećana je i sigurnost izletnika i turista koji dolaze na vrh brda Budisavina.

Na području Grada Stoca, 700 metara jugozapadno od sela Zaušje (lokalna zajednica Bjelojevići), izvršena je primopredaja završenog deminerskog zadatka “Budisavina”, ukupne površine 56.219 m2.

Ovaj lokalitet tijekom rata bio je između linija konfrontacije, za njega nije bilo minskih zapisnika ali su određene informacije ukazivale na minsku opasnost. Karakteristike terena na kojem su izvođeni radovi su nagib, izrazito kamenito području, a na dijelu zadatka i izuzetno gusto nisko raslinje.

Tijekom radova nisu potvrđene informacije o miniranosti ali su pronađena dva komada NUS-a koja su uklonjena od strane timova za UES Federalne uprave civilne zaštite.

U zadnje vrijeme ova lokacija se koristi za lov ali i kao turistička atrakcija za promatranje sa izgrađenim objektima za odmor. Kada je vrijeme vedro sa ovog brda može se vidjeti Hutovo blato, pa sve do Metkovića i Čapljine. Vikendom je ova lokacija naročito posjećena a u neposrednoj blizini granica zadatka nalaze se i objekti u privatnom vlasništvu.

Federalna uprava civilne zaštite kao izvođač radova sa granicama tehnički izviđene površine upoznala je predstavnike lokalne zajednice i Grada Stoca.