Travanj 13, 2024

Završen projekt Via Dinarica u općini Stolac

Via Dinarica predstavlja mega planinarsku stazu, koja se pruža od Albanije do Slovenije i obuhvaća najveće kraško područje na svijetu. Ruta prati čitav niz pružanja Dinarida, a dijeli se na zelenu (šume nižih dijelova Dinarida), plavu (obala i vode Jadranskog mora) i bijelu stazu (najviši vrhovi Dinarida).

Provođenje projekta se odvija niz godina uz podršku UNDP-a i partnera, a jedan dio toga puta (druga faza cjelokupnog projekta) obuhvaća i područje Stoca, odnosno dio koji se spaja prema Jadranskom moru (PP Hutovo Blato) i tako čini dio Plave staze.

Uređenje ovoga dijela staze kroz poziv Via Dinarica je završen u četiri faze (siječanj 2020. - prosinac 2021.), a partner projekta je bila Općina Stolac. Time se turistička ponuda obogatila s novom biciklističkom stazom od Radimlje do Boljuna, obnovljen je posjetiteljski info centar Radimlja, podržan je jedan obrt i smještaj, te je nabavljena oprema i materijal za održavanje staza, poduzete su i brojne promotivne aktivnosti.

Zaključak čitave faze je popraćen konferencijom u Sarajevu (14.12.2021.g.) gdje su predstavljeni rezultati, izazovi i pozitivne priče o poslovanju.

radimlja.ba

Stolac.co - Video galerija