Svibanj 26, 2024

Sutra statutarna odluka o Gradu Stocu

XI. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se sutra 17.03.2022. godine (četvrtak) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa X. sjednice OV Stolac,

2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.12.2021 godine,

3. Odluka o usvajanju završenog računa općine Stolac za 2021. godinu,

4. Odluka o davanju jamstva,

5. Statutarna odluka o Gradu Stocu,

6. Odluka o pečatu Grada Stoca,

7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac metodom neposredne pogodbe

8. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju javnog natječaja broj:01/1-192/22 od 11.02.2022. godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta državnoj svojini na području općine Stolac (X 3)

9. Odluka o prestanku prava korištenja na nekretninama

10. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje - rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste a M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac

11. Zahtjevi građana,

12. Vijećnička pitanja.