Prosinac 04, 2023

Stolac: Uklonjena zolja

Na području Stoca 14.06.2022. uklonjeno je eksplozivno sredstvo RRB M80 Zolja, a ista je izmještena od strane tima Mostar "A" sa lokacije i uskladištena do uništenja.

Stolac.co - Video galerija