Lipanj 13, 2024

Stolac: Javni poziv za financiranje projekata poljoprivrednih zadruga

 

Grad Stolac objavio je Javni poziv za prijavu projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca a koji će se financirati/sufinancirati iz proračuna Grada Stoca u 2022. godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve poljoprivredne zadruge koje djeluju na području Grada Stoca i upisane u RPG i RK.

Prijavljeni projekti poljoprivrednih zadruga trebaju se odnositi na:

Nabava opreme, strojeva i uređaja,
Izgradnja novih građevinskih objekata za obavljanje registrirane djelatnosti,
Proširenje/rekonstrukcija postojećih objekata za obavljanje registrirane djelatnosti.

Prijava treba sadržavati:

Popunjen prijavni obrazac,
Rješenje o registraciji za podnositelja prijave,( ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar)
Identifikacijski broj zadruge,
Potvrdu o upisu RPG i RK za zadrugu
Ovjerena kopija osobne iskaznice direktora/odgovorne osobe u zadruzi. 

Podnositelj prijave može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u prijavi. 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči grada Stoca i službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba. 

Prijave se podnose na posebnom obrascu na protokol u pisarnici, na adresu: Grad Stolac, Banovinska b.b. 88360 Stolac, s naznakom: "NE OTVARAJ – prijava za financiranje i sufinanciranje projekata poljoprivrednih zadruga koje djeluju na području grada Stoca“.

Obrazac za prijavu projekta može se preuzeti u zgradi gradske uprave - Pisarnica ili službenoj Web stranici www.stolac.gov.ba.

Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni van utvrđene forme i roka neće se razmatrati.