Studeni 30, 2023

Stolac i Čapljina imaju kanalizacijsku mrežu samo u užim gradskim zonama, Ravno nema nikako

U posljednjih deset godina kvaliteta vodnih usluga u FBiH bilježi negativan trend. Kvaliteta vode za piće smanjuje se zbog različitih zagađenja, a povećava curenje i gubici u vodovodnoj mreži. Vodovodna komunalna poduzeća ne ostvaruju dovoljno prihoda da bi bila samoodrživa, a prosječna razina prihoda od izvršenih vodnih usluga ne pokriva troškove rada i održavanja. To su samo neki od zaključaka koje su utvrdili Vlada FBiH i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s čelnicima javnih komunalnih poduzeća okupljenih oko Udruge poslodavaca komunalnog gospodarstva  FBiH.

U vodoopskrbnu mrežu izravnim ulaganjima uloženo je više od 500 milijuna eura od međunarodnih financijskih institucija i donatora u posljednjih 10 godina, ali sektor vodnih usluga u BiH daleko je od standarda koji se zahtijevaju u okviru Europske unije za vode.

Pristup javnim vodnim uslugama u BiH nizak je prema regionalnim i svjetskim standardima, dok su gubici vode jako visoki i otpadne vode se uglavnom ne pročišćavaju, već ispuštaju izravno u površinske vode i okoliš.

Prema trenutačnim podacima 75% stanovnika BiH ima pristup pitkoj vodi, 41% spojeno je na javne sustave odvodnje, a manje od 15% populacije povezano je sa postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda. Zbog povećanja curenja  gubici u vodovodnoj mreži u prosjeku su čak 59%, a negdje dosežu i do 70%.

Većina naselja na prostoru riječnog sliva Neretve, Trebišnjice, Cetine na teritoriju FBiH nema izgrađenu kanalizacijsku mrežu, uz iznimku općina/gradova Čitluk, Grude, Ljubuški, Jablanica, Mostar i Konjic koji imaju djelomice izgrađene kanalizacijske sustave s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Također djelomice izgrađene kanalizacijske mreže nalaze se u Rami, Širokom Brijegu i Tomislavgradu.

Jedinice lokalne samouprave Stolac, Čapljina, Livno, Posušje i Bosansko Grahovo imaju djelomice izgrađenu kanalizacijsku mrežu u užim gradskim zonama, ali bez uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dok u općini Ravno nema izgrađene kanalizacije navodi se u Odluci o usvajanju programa unaprjeđenja vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene financijske i tehničke potpore.

 

Stolac.co - Video galerija