Travanj 19, 2024

Poznata trasa Jadransko-jonskog koridora kroz Stolac

Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine izabrale su projektanta za izradu idejnog i glavnog projekta dionice Jadransko-jonskog koridora od Počitelja do Stoca.

Ukupna vrijednost ovog ugovora koji se financira iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH je 6.090.175,24 KM bez PDV-a. Rok za izradu projektne dokumentacije je osamnaest mjeseci.

Trasa dionice Počitelj – Stolac, ukupne dužine oko 23 kilometra, počinje od definiranog spoja s koridorom 5C, a u nastavku trasa ide obodom platoa “Dubrava”, iza naseljenih mjesta Gaj i Brijeg sve do dijela gdje prelazi preko korita rijeke Bregave sa sjeverne strane platoa na južnu u zoni “Habatnice”.

Do prelaska na suprotnu stranu korita rijeke Bregave, na trasi su predviđena ukupno četiri mosta. Pored mostova, na ovom dijelu trase, predviđena su dva potputnjaka. Trasa prolazi pretežno nenaseljenim dijelom odnosno iza postojećih naselja. Na dionici je predviđeno odmorište Kruševo.

Od desetog kilometra trasa se penje prema tunelu (L= 990 m), te nastavlja sve do platoa gdje je predviđeno čvorište za Neum i Stolac. Na ovom dijelu trase predviđeno je pet potputnjaka, te jedan natputnjak u sklopu čvorišta "Neum - Stolac".

Stolac.co - Video galerija