Ožujak 03, 2024

Održana XI. sjednica OV Stolac

Danas je održana XI. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici nakon utvrđenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa X. sjednice OV Stolac usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.12.2021 godine i Odluku o usvajanju završnog računa općine Stolac za 2021. godinu.

Odlukom o davanju jamstva dana je bjanko mjenica s naznakom “bez protesta”, Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH kao sredstvo osiguranja na provedbi projekta “Izgradnja sekundarnog cjevovoda na vodooopskrbnom sustavu Dubrave”.

Usvojena je još i privremena Statutarna odluka o Gradu Stocu. Na sjednici Općinskog vijeća Stolac, održanoj dana 20.03.2020. godine, na prijedlog Načelnika općine, jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju proglašenja općine Stolac gradom. To je bio prvi korak u proceduri uspostave Grada Stoca budući da se grad može proglasiti samo federalnim zakonom.

Pravni temelj za donošenje Odluke da se općina Stolac proglasi gradom je članak 5. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini u kojem stoji: „Izuzetno od uvjeta iz st. 1. i 2. ovog članka, gradom se može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja“ što Stolac zasigurno i jeste.

Općina Stolac uputila je dopis zajedno sa Odlukom o proglašenju i svom potrebnom dokumentacijom Parlamentu i Vladi Federacije da isti utvrde prijedlog i donesu Zakon o gradu Stocu.

Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Stocu, koju je podnijela općina Stolac. "Utvrđeno je da Općina Stolac ispunjava uvijet da se gradom proglasi kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH". Vlada F BiH je na svojoj sjednici održanoj 29.11.2021. g. utvrdila prijedlog Zakona o uspostavi grada te ga uputila Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri. Zakon je nakon određenog vremena dobio podršku u oba doma Parlamenta, konačno je usvojen i objavljen u Službenim novinama Federacije br. 17/22.

Ova privremena Statutarna odluka vrijedi do donošenja Statuta Grada Stoca. Samoupravna tijela grada su Gradsko vijeće i Gradonačelnik. Vijećnici u Općinskom vijeću izabrani na Lokalnim izborima 2020.god. nastavljaju s radom kao vijećnici u Gradskom vijeću.

Na sjednici su usvojene još; Odluka o pečatu Grada Stoca, Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac metodom neposredne pogodbe, Odluka o prestanku prava korištenja na nekretninama i Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje - rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac.

Stolac.co - Video galerija