Srpanj 13, 2024

Gradski orkestar Stolac, vizija razvoja

Gradski orkestar Stolac baštini tradiciju dugu 95 godina i svojim aktivnostima nastoji biti aktivni sudionik kreiranja kvalitetnijeg života u svojoj zajednici uz partnerstvo sa orkestrima u Bosni i Hercegovini, te međunarodnu suradnju.

Implementacija projekta „Imam pravo preuzimam odgovornost“ podržanog od Centra za građansku suradnju iz Livna i Nacionalne zaklade za demokraciju/NED iz Washitona u okviru projekta „Participacija građana u lokalnoj upravi“ tijekom prethodnog perioda, rezultirala je dragocjenim postignućima koje će Orkestar integrirati u svoju viziju i plan razvoja za naredni period.

Neophodno je kontinuirano ulaganje u uvijete rada i tehničku podršku za aktivnosti u radu sa djecom i razvojem njihovih vještina uključivanjem u Malu školu orkestra, te koncertnim nastupima. Uložit će se i dodatni napori u održivost Mreže suradnje sa nevladinim organizacijama Stoca u cilju osnaživanja uloge i participacije građana u lokalnoj upravi.

Suradnja sa osnovnim školama i srednjom školom u Gradu Stocu, uključujući područne škole Hodovo, Masline i Prenj je dragocjen resurs jer pruža sinkroniziranu partnersku podršku razvoju kompetencija djece i mladih za kvalitetniji život u zajednici i dostupnost kulture bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.