Poništen postupak za izgradnju dvorane u Stocu

Grad Stolac donio je obavijest o poništenju postupka nabave "Izgradnje višenamjenske športske dvorane u Stocu". 

Kao razlog poništenja navodi se da su isti izvan kontrole ugovaratelja, a koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabave.

Podsjećamo, predviđena je bila gradnja Višenamjenske športske dvorane u sklopu naselja Vidovo polje u Stocu dimenzija 60 x 53,95 - 56,57 m. Projektna cijena koštanja je 5 milijuna KM bez PDV-a, a prema planu dvorana je trebala biti gotova za 2 godine.

Posljednje objavljeno

Iz stoca