Prosinac 02, 2021

U petak sjednica OV Stolac

VII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 19. 11. 2021. godine (petak) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Usvajanje izvoda iz zapisnika sa VI. Sjednice OV Stolac,
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01-30.09.2021. godine,
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,
Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac,
Odluka o suglasnosti na produženje Ugovora o korištenju objekta bivše galerije "Branko Šotra" u Stocu,
Odluka o raspolaganju nekretninama u svojini općine Stolac x8,
Odluka o kupnji nekretnine,
Rješenje o imenovanju povjerenstva za izlaganje podataka o nekretninama za katastarsku općinu Rotimlja,
Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje - rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac,
Odluka o prestanku prava korištenja na nekretninama,
zaključak po zahtjevu za uspostavljanje novog harema,
Zahtjevi građana,
Vijećnička pitanja.

Posljednje objavljeno

Iz stoca