Siječanj 20, 2022

Općina Stolac: Javni oglas o prodaji motornog vozila

Općina Stolac donijela je Odluku o prodaji putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja - licitiranjem.

Predmet prodaje je službeno motorno vozilo, vlasništvo općine Stolac i to:

Vrsta vozila: M1-Putnički automobil
Marka vozila: ŠKODA
Tip vozila 1Z
Model: OCTAVIA 1,9 TDI ELEG.
Reg. broj:158-M-015
Datum prve registracije: 08.2007.
Godina proizvodnje: 2007.
Snaga motora 77 KW
Zapremina motora 1896 ccm
Broj šasije: TMBBS21Z18S150114
Broj motora: BJB211901
Pređeni kilometri: 479705
Broj vrata: 5
Boja vozila: CRNA
Vlasnik vozila: OPĆINA STOLAC-OPĆINSKO VIJEĆE
Registriran do 26.08.2022. godine

Početna cijena vozila: 5.310,00 KM.

Prodaja službenog motornog vozila iz točke 1. ovog Oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda onom ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za vozilo.

 

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe koje uz zatvorenu ponudu uplate depozit u vrijednosti od 500,00 (petsto) KM na žiro račun općine Stolac, broj 3382702200018719 otvoren kod UniCredit Zagrebačke banke d.d. Mostar, s naznakom "Troškovi licitacije motornog vozila".

Depozit se vraća nakon zaključenja licitacije svim ponuditeljima, osim ponuditelja koji je proglašen najpovoljnijim.

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ – Ponuda za prodaju službenog vozila“ predaju se poštom na adresu: Kralja Tomislava bb, 88360 Stolac ili direktno na protokol Ureda načelnika Općine Stolac. Ponude pristigle zaključno sa 25.10.2021. godine do 12:00 sati smatra će se pravovremenim a ponude koje pristignu poslije toga roka neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se 25.10.2021. godine u 13:00 sati u zgradi Općine Stolac, Kralja Tomislava bb.

Otvaranju ponuda, mogu nazočiti fizičke osobe sa jednim od identifikacijskih dokumenata osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za sudjelovanje u postupku licitacije.

Više informacija OVDJE.

Posljednje objavljeno

Iz stoca