Kolovoz 09, 2022

Sutra VI. sjednica OV Stolac

VI. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se u petak 10.09.2021. godine u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Usvajanje izvoda iz zapisnika sa V. Sjednice OV Stolac,
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01--30.06.2021. godine,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2021. godinu,
Odluka o prodaji motornog vozila,
Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac,
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Stolac,
Odluka o izmjeni i dopuni programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini na području općine Stolac za razdoblje 2020-2025 godine,
Odluka o utvrđivanju javnog interesa,
Odluka o gubitku prava na nekretninama,
Odluka o kupnji nekretnine,
Zahtjevi građana,
Vijećnička pitanja.

Posljednje objavljeno

Iz stoca