Siječanj 21, 2022

U srijedu II. sjednica OV Stolac

II. sjednica Općinskog vijeća Stolac održati će se dana 17. 02. 2021. godine (srijeda) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 10:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Usvajanje izvoda iz zapisnika sa I. sjednice OV Stolac,

Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013. – 2023.,

Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2020./2021. godini,

Odluka o subvencioniranju zapošljavanja volontera-vježbenika i nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac,

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac,

Odluka o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac,

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-28/21 od 13.01.2021. godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac (4x),

Odluka o suglasnosti za izmjenu načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini danog u zakup na području općine Stolac,

Odluka o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje – rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac,

Zahtjevi građana,

Vijećnička pitanja.

Posljednje objavljeno

Iz stoca