Siječanj 18, 2022

Održana akcija čišćenja uz obalu Bregave

U sklopu realizacije projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val održao je drugu akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Stolac, udruženjem za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma ''EkoTUR'' Stolac i odredom izviđača ''Bregava'' Stolac.

Akcija čišćenja se održala 1.10.2020 (četvrtak) sa početkom u 11:00 h na lokaciji Stolac – ''Iznad brane'', desna obala Bregave u dužini 500 m. Predstavnici lokalne zajednice Stolac na radnom sastanku su predstavili svoje probleme u zajednici: deponije koje se nagomilavaju kraj rijeke Bregave, ilegalne kanalizacije koje se ispuštaju u rijeku Bregavu, ilegalna sječa platana kod Noveplaže, uz Bregavu poslije Naselja Todorović nema ni jednog kontejnera, turisti uzrokuju deponije, nemaju adekvatnu pruženu pomoć ekološke organizacije za riješavanje ekoloških problema.

U tijeku akcije skupljeno je ukupno 25 vreća otpada na ovom području, sa ukupno 19 sudionika. Za sudionike akcije čišćenja je osigurana hrana kao i osvježenje od organizatora akcije čišćenja. Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske. 

Posljednje objavljeno

Iz stoca