Siječanj 21, 2022

Novi Val organizira akciju čišćenja na području Stoca

U sklopu pokretanja novog projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val organizira prvu akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Stolac, udruženjem za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma ''EkoTUR'' Stolac i odredom izviđača ''Bregava'' Stolac.

Akcija čišćenja će se održati 1.10.2020 (četvrtak) sa početkom u 11:00 h na lokaciji Stolac – „Iznad brane“. Akciji čišćenja se mogu pridružiti svi ostali građani koji žele da na ovaj način doprinesu očuvanju okoliša.

Predstavnici lokalne zajednice Stolac na radnom sastanku su predstavili svoje probleme u zajednici:
- deponije koje se nagomilavaju kraj rijeke Bregave,
- ilegalne kanalizacije koje se ispuštaju u rijeku Bregavu,
- ilegalna sječa platana kod Nove plaže,
- uz Bregavu poslije Naselja Todorović nema ni jednog kontejnera, 
- nemaju adekvatnu pruženu pomoć ekološke organizacije za rješavanje ekoloških problema.

U slučaju vremenskih nepogoda, akcija čišćenja će biti odgođena gdje će se u dogovoru sa predstavnicima lokalne zajednice Stolac odrediti novi datum. Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva.

Posljednje objavljeno

Iz stoca