Siječanj 21, 2022

Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima općine Stolac

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ( «Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2019./20. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/20), Načelnik općine donosi

KONAČNU ODLUKU

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA OPĆINE STOLAC

 I

U akademskoj 2019./20. godini općina Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište u općini Stolac, kako slijedi:

Redni broj, Prezime i ime, Ime roditelja, Ukupan broj bodova
1. Kavelj,  Ivana  (Dalibor)  15
2. Matić,  Monika  (Marinko)  35
3. Mijač,  Mario  (Valentin)  25
4. Papac,  Ivan  (Slavko)  30
5. Perić,  Dragan  (Nikica)  5
6. Perić,  Ljiljana  (Marinko)  55
7. Perutina,  Ivana  (Robert)  30
8. Perutina,  Katarina  (Dano)  35
9. Raguž,  Barbara  (Ljubomir)  25
10. Raguž,  Katarina  (Ante)  5
11. Raguž,  Matko  (Milenko)  40
12. Raič,  Marko  (Ferdo)  40
13. Raspudić,  Andrea  (Branko)  30
14. Vujnović,  Lorena  (Milenko)  15

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između općine Stolac kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

 III

Studenti kojima su ovom Odlukom dodijeljene stipendije, dužni su do petka 25.09.2020. godine u Službu za financije i proračun dostaviti potvrdu o otvorenom tekućem računu kod poslovne banke.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, ista će biti objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Stolac.

Posljednje objavljeno

Iz stoca