Kolovoz 12, 2022

Odluka o dodjeli stipendija studentima općine Stolac

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ( «Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2019./20. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/20,), Načelnik općine donosi

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA OPĆINE STOLAC

I

U akademskoj 2019/20. godini općina Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište u općini Stolac, kako slijedi:

Redni broj  Prezime i ime  Ime roditelja

Ukupan broj bodova

1. Kavelj, Ivana Dalibor 15

2. Matić, Monika Marinko 35

3. Mijač, Mario Valentin 25

4. Papac, Ivan Slavko 30

5. Perić, Dragan Nikica 5

6. Perić, Ljiljana Marinko 55

7. Perutina, Ivana Robert 30

8. Perutina, Katarina Dano 35

9. Raguž, Barbara Ljubomir 25

10. Raguž, Katarina Ante 5

11. Raguž, Matko Milenko 40

12. Raič, Marko Ferdo 40

13. Raspudić, Andrea Branko 30

14. Vujnović, Lorena Milenko 15

 II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između općine Stolac kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

III

Svaki sudionik Javnog natječaja za dodjelu stipendija nezadovoljan rezultatima natječaja može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor na Odluku o dodjeli stipendije Načelniku općine Stolac, na adresu Općina Stolac, Kralja Tomislava bb, 88360 Stolac, s naznakom „Prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj 2019./20. godini“.

 

IV

Studenti koji neće koristiti pravo podnošenja prigovora na rezultate natječaja mogu dostaviti brojeve žiro-računa u Službu za financije i proračun općine Stolac danom objave ove Odluke.

V

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavit će se nakon isteka roka na prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici Općine Stolac.

stolac.gov.ba

 

 

Posljednje objavljeno

Iz stoca