Kolovoz 12, 2022

Održana XXV. sjednica OV Stolac

Općinsko vijeće Stolac je na danas održanoj XXV. sjednici usvojilo niz bitnih odluka. Na samom početku sjednice predložena je izmjena dnevnog reda, radi se o Odluci o izmjeni i dopuni poslovnika o radu općinskog vijeća Stolac u smislu održavanja elektronskih sjednica. Slične Odluke donijele se u i ostale općine i ostale razine vlasti zbog pandemije COVID-19.

Namjera je da se u budućnosti u slučaju potrebe, sjednice općinskog vijeća mogu sazivati i elektronskim putem.

Vijećnici su većinom glasova usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2020. godinu, kao i Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za period 01.01. do 30.06.2020.godine. Predloženi Proračun sa izmjenama i dopunama iznosi 9 183 150 ,00 KM.

Imajući u vidu da je započela nova školska godina kao i do sada općina Stolac nastavlja subvencionirati prijevoz svojih učenika tako je većinom glasova usvojena i Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac.

Nakon konzultacija sa Županijskim sudom u Mostaru koji radi na registraciji javnih ustanova, prilikom donošenja osnovne Odluke u članku 3. Stavljene su određene djelatnosti koje ne spadaju u djelatnosti javne ustanove tako da taj članak treba promjeniti na način da se te djelatnosti izbace, a ostave samo one djelatnosti koje su u nadležnost javne ustanove. Tako je većinom glasova usvojena i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac.

Odlukom o produženju mandata vršitelju dužnosti ravnatelja JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac, i Odlukom o produženju mandata privremenom upravnom vijeću JU „Centar za kulturu i sport“ Stolac produžen je mandat Nikoli Vujnoviću za još 2 mjeseca, kao i privremenom upravnom vijeću.

Usvojen je Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća općine Stolac za 2020. godinu, te Plan zaštite od požara općine Stolac za 2020. godinu.

stolac.gov.ba

Posljednje objavljeno

Iz stoca