Kolovoz 09, 2022

Obavijest korisnicima prava na dodatak na djecu u općini Stolac

Kako korisnici prava dodatka na djecu ne bi propustili svoju godišnju zakonsku obvezu da dostave obnovljenu dokumentaciju u Centar za socijalni rad kod kojega ostvaruju rješenjem ovo svoje pravo, dajemo korisnicima ovoga prava pripomenu za njihovu obvezu, kako slijedi.

Člankom 22. Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ, je određeno da je korisnik dodatka na djecu dužan u svakoj kalendarskoj godini u razdoblju od 1. rujna/septembra do 31. listopada/oktobra - dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju i dokaz o nastavku školovanja.

Ukoliko korisnik ne dostavi navedene dokaze, prestaje pravo na dodatak 31. kolovoza tekuće godine za djecu u srednjim školama, odnosno 31. listopada tekuće godine za studente na visokoškolskim ustanovama.

Obrazac s popisom dokumentacije koju je potrebno dostaviti može se preuzeti u prostorijama Centra za socijalni rad Stolac.

NAPOMENA: Potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici.

U slučaju nejasnoća koje bi se eventualno mogle pojaviti ostavljamo vam brojeve telefona Centra za socijalni rad Stolac na koje nas možete kontaktirati: 036/819-047 i 036/853-104.

Izvor: stolac.gov.ba

Posljednje objavljeno

Iz stoca