Kolovoz 11, 2022

Na području općine Stolac deminirano 46.196 m2

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite na lokaciji “Njivice – Bošnjakovina” na području općine Stolac očistili su 46.196 m2 sumnjive površine. Uklanjanjem minske opasnosti sa ovog lokaliteta mještanima u selu Njivice koje je najbliže lokaciji, osim što je stvoreno sigurnije okruženje, omogućeno je i bavljenje stočarstvom i ispaša stoke koju u ovom selu većina uzgaja.

Na području općine Stolac završen je deminerski zadatak “Njivice – Bošnjakovina” ukupne površine 46.196 m2.

Na ovom zadatku koji je uspješno obavljen bili su angažirani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iz Bihaća, Livna i Mostara.

Lokacija obuhvaća dio platoa Križevac i desnu padinu brda prema selu Njivice, a tijekom proteklog rata ovo područje se nalazilo ispred borbenih položaja HVO-a.

Primopredaja zadatka je obavljena između predstavnika FUCZ i Centra za uklanjanje mina (BH MAC), dok je predstavnik Općine Stolac upoznat sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine.

Posljednje objavljeno

Iz stoca