Siječanj 17, 2022

Stolac: JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve

Na osnovu Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo broj:01-04/2-549/2020 objavljenog 11.04.2020.godine u Dnevnom listu - Oslobođenju i WEB stranici FMPVŠ i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, Općine Stolac, načelnik općine raspisuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve (povrtlarskih i ratarskih kultura) na području općine Stolac za 2020. godinu kroz sufinanciranje nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava (zahtjeva) za poticanje proljetne sjetve na području općine Stolac za 2020. Godinu kroz sufinanciranje nabave sjemena , mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

I. PRAVO UČEŠĆA

A ) Poticanje proljetne sjetve na području općine Stolac za 2020. godinu

Pravo na podnošenje prijava (zahtjeva) po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete :

Da se bave poljoprivrednom djelatnošću s sjedištem/prebivalištem na području općine Stolac,
Da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata koji vodi nadležna Služba,
Imaju u posjedu obradivo poljoprivredno zemljište ili Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta,

II. POSEBNI UVJETI

pored navedenih općih uvjeta, su :

-da je zasnovana proizvodnja ratarskih ili povrtlarskih kultura u proljetnoj sjetvi 2020. godine

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači se prijavljuju pismeno putem službe za gospodarstvo i inspekcijske poslove (ured broj 9 ) Općine Stolac i trebaju dostaviti.

Zahtjev
Kopiju važećeg žiro-računa banke
Original fiskalne račune ili fakture sa dokazima o plaćenim fakturama ili druge dokaze o izvršenom plaćanju za nabavljeni repromaterijal (sjemena, mineralno gnjojivo i zaštitna sredstva).


IV. PROCEDURA ODABIRA KANDIDATA ZA DODJELU SREDSTAVA

Općinski načelnik imenuje stručno Povjerenstvo za odabir kandidata za dodjelu sredstava. Zadatak Povjerenstva je : pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje rang liste koju dostavljaju Općinskom načelniku. Suglasnost na predloženu rang listu daje Općinski načelnik. Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Stolac, službenoj web stranici Općine Stolac.

O načinu i vremenu isplate poticaja za proljetnu sjetvu rangirani kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Ovaj javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Stolac i službenoj web stranici Općine Stolac.

Javni poziv otvoren je od 23.07.2020. godine do 07.08.2020. godine do 15:00 sati.

NAPOMENA : Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu :

Općina Stolac

Kralja Tomislava bb

88360 Stolac

Ili osobno na pisarnu općine Stolac

 

S naznakom :

“Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za proljetnu sjetvu za 2020“

Posljednje objavljeno

Iz stoca