Siječanj 20, 2022

Vlada FBiH podržala inicijativu za donošenje zakona o Gradu Stocu

Utvrđeno je da Općina Stolac ispunjava uvjet da se proglasi gradom kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu za izradu i donošenje zakona o Gradu Stocu

Pravni temelj za donošenje Odluke da se općina Stolac proglasi gradom je članak 5. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini u kojem stoji: „Izuzetno od uvjeta iz st. 1. i 2. ovog članka, gradom se može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja“ što Stolac zasigurno i jeste.

Stolac je prostor s najduljom i najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, a spada u malu skupinu balkanskih prostora na kojima su sačuvana materijalna svjedočenja o urbanim oblicima života kroz razdoblje dugo preko 3.500 godina, koliko su stari posljednji poznati nalazi ilirskog grada Daorsona.

Općina Stolac ima čak 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika BiH. Od toga broja 19 je na privremenoj listi nacionalnih spomenika a 30 dobara ima odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom BiH.

Stolac je upisan i na Tentativnu Listu svjetske baštine UNESCO-a, a dvije nekropole stećaka Radimlja i Boljuni su upisane na Listu UNESCO-a kao zaštićena baština svijeta.

Osim nekropola Radimlja i Boljuni od posebne kulturne i povijesne važnosti su i: Stari grad Stolac, helenistički grad Daorson, pećina Badanj, kompleks Begovina, Grob Moshe Danona.

Od kulturnih manifestacija koje se održavaju na području općine Stolac mogu se izdvojiti: Stolačka tarča, Slovo Gorčina, Stolačko kulturno proljeće, SMART FEST, Sajam Hercegovački plodovi Mediterana“, Ilindan – Dan općine Stolac.

Donošenje Odluke Općinskog vijeća Stolac o pokretanju postupka za proglašenjem gradom predstavlja prvi korak u proceduri uspostave Grada Stoca.

Promjena statusa Općine u status Grada kao jedinicu lokalne samouprave, znači ojačati njen društveni, politički kao i gospodarski utjecaj.

Status grada omogućava izravnu mogućnost pristupa europskim fondovima, jačanje partnerskog odnosa prema drugim gradovima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Status grada daje i određene prednosti prilikom kandidiranja projekata prema međunarodnim donatorima.

Posljednje objavljeno

Iz stoca