Siječanj 18, 2022

Općina Stolac: Javni poziv za dodjelu stipendija

Općina Stolac raspisala je javni poziv za dodjelu stipendija za studente s područja općine Stolac za 2019./20. godinu. Isti prenosimo u cijelosti:

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2019./2020. godini
Objavljeno: 26 Svi 2020
Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02) i Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2019./2020. godini («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/20), Načelnik općine Stolac, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac
u akademskoj 2019./2020. godini 

I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija iz proračuna Općine Stolac redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Općine Stolac (u daljem tekstu: studenti), koji ispunjavaju uvjete utvrđene Kriterijima i Javnim natječajem.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2019./2020. godinu.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti s područja općine Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine
- da imaju prebivalište na području općine Stolac
- da su u statusu redovitog studenta
- da tijekom I ili II ciklusa studija nisu obnavljali godinu studija**

- da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi

- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

 III

Iznos stipendije, broj korisnika stipendije i Rješenje o dodjeli stipendija donosi Načelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija.
Lista za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2019./2020. godini.

 IV

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici općine Stolac: www.stolac.gov.ba ili na pisarnici općine Stolac, Ul. Kralja Tomislava b.b. Stolac.

** studenti drugog ciklusa obrazovanja prilažu dokumentaciju drugog ciklusa obrazovanja, s tim u svezi ukoliko su imali obnovu godine u prvom ciklusu obrazovanja, povjerenstvo taj podatak neće uzimati na štetu studenta.

V

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

Presliku CIPS-ove osobne iskaznice;
Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija;
Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovarajući dokaz;
Potvrdu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ da ne primaju stipendiju navedenog Ministarstva;
Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
Presliku prve stranice indeksa;
Dokaze o otežanim uvjetima života:
- dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog tijela ili smrtni list),

- rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,

- potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su braća i sestre na redovitom školovanju.

Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:
- potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

VI

Rok za podnošenje prijava je 20.06.2020.godine. Javni natječaj će biti objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči općine Stolac.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine Stolac, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac sa naznakom - Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2019./2020. godini, Ul. kralja Tomislava b.b. Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine i na tel. 036/853-101.

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl. ing

Posljednje objavljeno

Iz stoca