Listopad 01, 2022

VIDEO: Nedjelja Dobrog Pastira i Svjetski dan molitve za duhovna zvanja

Četvrta uskrsna nedjelja u liturgiji zauzima posebno mjesto i svetkuje se kao nedjelja Dobrog Pastira. Danas se obilježava i Svjetski dan molitve za duhovna zvanja.

Po ljudima, Isusovim poslanicima, koji se posebno posvećuju u Crkvi za službu dijeljenja sakramenata, naviještanja Riječi Božje i vršenja djela Kristove ljubavi Isus želi i danas biti prisutan i djelotvoran.

U sjemeništima, novicijatima, bogoslovijama i drugdje posebno se pripravljaju mladi ljudi u poznavanju Krista, u ljubavi njegova Duha, za nastavak njegove službe, službe dobroga pastira.

Kristov lik prisutan je među nama na nov način nakon uskrsnuća. Sada sebe može darovati u sakramentu i riječi na potpuno nov način svim ljudima. Crkvi su potrebni pastiri koje je Isus poslao i zazvao da ga slijede.

Svatko bi trebao prihvatiti brigu opće Crkve kao svoju te moliti Gospodina, Gospodara žetve da pripravi srca, kako bi na Kristov poziv „dođi, slijedi me!“ odvažno odgovorio sa „idem, evo me!“.

Kod Dobrog Pastira niti jedan čovjek nije izgubljen. Bog zove ljude koji na svom putu služe kao dobri pastiri kako bi do svake duše doprla ova radosna vijest.

Svetu Misu u 11,00 sati iz naše župne crkve mogli ste pratiti u izravnom prijenosu na našem portalu i na zupa-stolac.com

Molimo za Svetog Oca, sve naše pastire i za nova duhovna zvanja!

Izvor: laudato.hr

Posljednje objavljeno

Iz stoca