Kolovoz 11, 2022

Općina Stolac: Predložen set mjera pomoći gospodarskim subjektima

U cilju pomoći gospodarskim subjektima na području općine Stolac kojima je zabranjen rad Odlukama stožera civilne zaštite, Načelnik Općine Stolac sa općinskim službama priprema niz mjera koje su usmjerene na suzbijanje i ublažavanje ekonomskih šteta.

Set mjera pomoći gospodarskim subjektima koji posluju na području općine Stolac sastoji se od: oslobađanja od plaćanja poreza na tvrtku za 2020 godinu,  slobađanja od plaćanja komunalne naknade, oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje javnih površina i zakupa poslovnih prostora. Obustavljaju se svi ovršni postupci i postupci prisilne naplate za vrijeme trajanja prirode nesreće pokrenuti od strane Općine.

Komunalno poduzeće Stolac za spomenuto razdoblje gospodarske subjekte oslobađa plaćanja naknade za odvoz smeća.

Oslobađanje od plaćanja zakupnine, komunalne naknade i naknade za korištenje javne površine odnosi se na razdoblje od 01.04.2020. godine do 30.06.2020. godine uz mogućnost produženja koje zavisi od epidemiološke situacije na području općine Stolac.

U suradnji s višim razinama vlasti kao posebna mjera osigurati će se naknade plaća za poduzetnike, obrtnike i zaposlenike koji su prestali s radom u vrijeme trajanja prirodne nesreće i epidemije korona virusa, za sve osobe koje su zadržane na svojim radnim mjestima.

Ovim mjerama nastoji se pomoći i rasteretiti privatni sektor, posebno obrtnike, mala i srednja poduzeća, osigurati likvidnost poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Stolac, te zadržati radna mjesta. 

Posljednje objavljeno

Iz stoca