Kolovoz 11, 2022

Poništeno rješenje o rušenju postaja križnog puta u Stocu

Federalno ministarstvo prostornog uređenja poništilo je rješenje federalnog građevinskog inspektora o rušenju križeva na križnom putu u Stocu i predmet vratilo prvostupanjskom organu na ponovni postupak.

Rješenje o poništenju doneseno je po žalbi Općine Stolac izjavljenoj protiv rješenja građevinskog inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, a potpisuje ga ministar Josip Martić.

Posljednje objavljeno

Iz stoca