Stočani imaju vrhunski med. Osvojili 19 medalja na Sajmu meda u Mostaru

Jučer je u Mostaru održan Međunarodni pčelarski sajam "V. dani hercegovačkog meda".

Organizator sajma je Udruga pčelara matica Mostar i Agronomski i prehranbeno-tehnološki fakultet u Mostaru. U okviru sajma održano je i ocjenjivanje meda kao i stručna predavanja prof. Križ,Bubalo i Mirjanić. Analiza je urađena u Labaratoriju Agronomskog i prehranbeno -tehnoločkog fakulteta u Rodoču.

Udruga pčelara Zanovijet Stolac je poslala 21 uzorak meda na labaratorijsku analizu i postigla slijedeće rezultate:  9 zlatnih odličja, 7 srebrenih, 3 brončana i dvije Zahvalnice.

Zlatna odličja dobili su:

-Jasmin Sefo-med od drače -19,60 bodova

-Milenko (Nikola) Vujnović-med medljikovac- 19.60 bodova

-Ahmet Šejtanić-med od drače-19,60 bodova

-Elena Trninić-cvijetni med-19,60 bodova

-Slavko Trninić-cvijetni med-19,60 bodova

-Srećko Trninić-cvijetni med-19,20 bodova

-Zvonimir Papac-med od drače-18,50 bodova

-Grgo Maslać-cvijetni med-18,30 bodova

-Milenko (Đure )Vujnović-med od drače-18,20 bodova

Srebrena odličja dobili su:

-Vinko Raguž-med medljikovac-17,95 bodova

-Vahid Rudan-med medljikovac-17,70 bodova

-Mišo Puljić-cvijetni med-17,40 bodova

-Viktor Bošković-cvijetni med-17,40 bodova

-Elena Trninić-med medljikovac-17,05 bodova

-Ivan Bošković-med od drače-17,00 bodova

-Milenko Puljić-med medljikovac-16,50 bodova

Brončana odličja dobili su:

-Dragica Trninić-med medljikovac-15,40 bodova

-Slava Obradović-cvijetni med-15,30 bodova

-Ragib Krgo-cvijetni med-14,15 bodova

Zahvalnice su dobili:

-Semir Šarić-cvijetni med13,10 bodova

-Semir Balavac-med medljikovac-13,00 bodova

stolac.co

Posljednje objavljeno

Iz stoca