Završena vježba Oružanih snaga BiH na području Stoca i Čapljine

Obuka izviđačkih jedinica Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ljetnim uvjetima završena je 27. kolovoza u vojarni 'Božan Šimović' u Čapljini. Nositelj obuke je bila 4. pješadijska brigada, saopćeno je iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U obuci su sudjelovali pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 4, 5. i 6. pješadijske brigade, te pripadnici Obavještajnog bataljona Brigade taktičke podrške Oružanih snaga. Obuka je počela 19. kolovoza.

Završne vježbe su bile u Čapljini i na području Stoca.

Cilj je bio da pripadnici Oružanih snaga usvoje nova znanja i unaprijede postojeća, razmijene iskustva u primjeni taktičko-tehničkih procedura prilikom izvođenja operacija, te da standardiziraju procedure obučavanja i unaprijede koordinaciju izviđačkih jedinica na nivou Operativne komande. Obuka se sastojala od teoretske nastave i praktičnog rada na terenu. Obuhvaćala je aspekte dubinskog osmatranja i izviđanja, kao i rad sa specijalnim sredstvima i opremom.

Završetak obuke je podrazumijevao demonstraciju borilačkih vještina, forsiranje vodenih prepreka čamcima, plivanje, savladavanje različitih prirodnih prepreka, navigaciju, alpinističku obuku, pružanje medicinske pomoći i medicinsku evakuaciju - ukrcavanje i iskrcavanje iz helikoptera.

Kako je saopćeno iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, poseban doprinos su dali pripadnici 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne pokazavši stručnost i profesionalizam.

Komandant 4. pješadijske brigade birgadir Zdravko Rezo je čestitao svim sudionicima vježbe, instruktorima i direktorijatu na zalaganju, trudu i postignutim rezultatima, poručili su iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.