Živa knjiga u Stocu

Živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi, bit će ''knjige'' Žive biblioteke koja će posjetiti Mostar 11. travnja 2019. od 12.00 do 14.30 sati u Nansen dijalog centru.

Živa biblioteka će dan kasnije, 12. travnja od 12.45 do 15.00 sati gostovati u Srednjoj školi Stolac. Živa biblioteka je otvorena za sve građane Mostara i Stoca, uključujući sudjelovanje predstavnika učenika srednjih i osnovnih škola, nastavnika, profesora, civilnog društva, nevladinih organizacija, medija i građana.

Živa biblioteka predstavlja inovativnu metodologiju za promoviranje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te širenje mira i tolerancije. Metodologija Žive biblioteke je specifična. Naime, zbog svoje pozicije u društvu i pripadnosti određenoj društvenoj grupi, ove osobe su stigmatizirane ili trpe diskriminaciju. Živa biblioteka funkcionira baš kao prava knjižnica, gdje čitatelji dolaze da posude ''knjigu'' na određeno vrijeme. Na taj način, u izravnoj komunikaciji čitateljima prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije.

''Naše žive knjige s kojima ćete moći razgovarati: raseljena osoba, povratnica, sestra poginulog borca, ratni veteran, vjerski službenik i mirovni aktivista, bivši ovisnik, član obitelji nestalih'', objavio je Helsinški parlament građana Banja Luka. Živa biblioteka će biti održana u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services (CRS) u suradnji s Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Nansen Dijalog centrom iz Mostara i Kultom iz Sarajeva.