Stolac: Općina ulaže dodatnih 200 tisuća KM u gospodarsku zonu Hodovo

Općina Stolac kontinuirano radi na ulaganjima i pripremama parcela kako bi privukla što veći broj investitora u Gospodarsko poslovnoj zoni Hodovo. Trenutno je u završnoj fazi projekt „Izgradnja komunalne  infrastrukture i izrada promocije u Gospodarsko-poslovnoj zoni Hodovo“ ukupne vrijednosti 200.000,00 KM.

Radi se o izgradnji ceste (izradu iskopa, nasipa, donjih nosivih slojeva i gornjih nosivih slojeva-asfalta) i javne rasvjete koja se nalazi u prvom dijelu gospodarske zone dužine 900 m koja će omogućiti jedan od osnovnih uvjeta za normalno funkcioniranje poslovanja unutar Zone. 

Planiran je i rad na promociji, u cilju boljeg upoznavanja investitora sa prednostima koje nudi Zona, postavljanjem oglasnih ploča, putokaza, reklama i brošura. Radovi su počeli u ožujku, a za izgradnju se koriste sredstva Federalnog ministarstva obrta i poduzetništva koja su namijenjena za poticanje izgradnje i uređenja infrastrukture unutar gospodarskih zona.

„Projekt gospodarsko-poslovne zone Hodovo se provodi dosta dobro,  uz onaj dio zone gdje se nalazi solarno polje elektrana koje već proizvode električnu energiju, radimo intenzivno na uređenju i proizvodno – uslužnog dijela naše zone, gdje se već odvijaju pojedine gospodarske aktivnosti. Zbog zauzetosti prostora u zoni, služba je pristupila izradi novog regulacijskog plana, te proširenju obuhvata zone. Stvaramo dobre  preduvjete da našu poslovnu zonu uredimo i na taj način privučemo investitore da upravo u ovoj poslovnoj zoni koja ima dobar položaj izgrade svoje objekte i otvore nova radna mjesta“, kazao je Stjepan Bošković,načelnik općine Stolac.

Općina je izradila i investicijski profil općine, kao informaciju svim potencijalnim investitorima radi lakšeg ulaganja.