Jučer gorilo u Kruševu i na Badnju

Prema sažetku redovitog izvješća o stanju u Federaciji BiH  Federalne uprave civilne zaštite, Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervencije na gašenju požara i to:

od 11:40 sati, na lokalitetu Badanj, gdje je gorjela trava i nisko raslinje (0,1ha), te od 16:30 do 17:40 sat,i u Kruševu, gdje je gorjela trava i nisko raslinje (0,1 ha).